Syntymatka

RETRIITTIKOKONAISUUS LÄHEMMÄS ITSEÄSI

ENTÄ JOS SINUN OLISI AIKA SYNTYÄ SIKSI, KUKA POHJIMMILTASI OLET?

SINULLE, JOKA HALUAT NAUTTIA ELÄMÄSTÄSI JA NAISEUDESTASI ENEMMÄN!

Elämässä on hetkiä, kun on aika puhdistaa yltään kaikki se mikä ei enää palvele. Kaikki se mikä ei tunnu enää todelta. Riisua naamiot ja antaa itsensä nähdä kuka oikeastaan on. Antaa elämän tuntua joltain. Sallia itsessä tapahtuvat asiat yrittämättä kontrolloida ja piilottaa niitä. Tulla esiin juuri sellaisena kuin on, kaiken sen kanssa mikä on haavoittuvaa ja herkkää, kaunista ja loistavaa, ja myös kaiken sen kanssa mitä pyrimme piilottamaan, sen minkä koemme rumaksi tai vääränlaiseksi. Meillä on usein paljon mielikuvia siitä millaisia meidän pitäisi olla ja mitä haluamme toisten näkevän. Kuva ei kuitenkaan ole yhtäkuin sinä. Jos joku pitää siitä kuvasta jonka luomme ja annamme itsestämme, emme saa kokemusta siitä, että tulen rakastetuksi omana itsenäni. Vain kokemus siitä, että niitäkin osia minussa jotka ovat epätäydellisiä voi rakastaa, antaa meille kokemuksen siitä, että olen rakastettava. Epätäydellisenäkin täydellinen. Kaikki se mitä meissä on, on siinä aina hyvästä syystä. Emme olisi selvinneet ilman niitä asioita tai piirteitä, tapoja tai suojakeinoja. Emme kuitenkaan tarvitse niitä loputtomiin. Tulee aika, kun voit antaa itsesi astua esiin. Se aika, kun on lopultakin aika syntyä omaksi itseksesi.

Elämässä on myös hetkiä, kun ymmärtää, ettei tässä ollut vielä kaikki. On jotain enemmän, jotain muutakin. Voi olla, että kaikki on periaatteessa hyvin, mutta sisällä on vahva tunne siitä, että kaikella tällä on syvempi merkitys. Syntyy halu ymmärtää enemmän sitäkin, mitä ei vielä näe. Syntyy syvä tunne siitä, että elämän energeettisempi puoli alkaa paljastaa itseään enemmän, jos sille antautuu. Tunne siitä, että jokin johdattaa ja kaikella on oma tarkoituksensa. Sisäinen kaipaus nähdä ja ymmärtää enemmän, laajentaa tietoisuuttaan ja saada selkeys kuulla ja nähdä missä on oma tieni jota kulkea. Toisinaan olemme jo lapsesta saakka tunteneet, että näkyvän maailman lisäksi on muutakin. Voi olla, että kasvuympäristömme ei ole tukenut tätä ja olemme joutuneet sulkemaan osan itsestämme pois selviytyäksemme. Lapsena meidän on ollut tärkeä toimia näin, mutta aikuisena voit avautua herkkyydellesi ja antaa elämän avautua sinulle.

Syntymatka on kuin naisten pyhä kokous jossa on tilaa kaikelle sinussa, jossa saat kasvaa ja avautua. Matka joka antaa avaimet alkuperäiseen itseen. Vahvistaa naiseuttasi. Antaa luvan kokea, tuntea ja aistia turvallisessa ympäristössä. Vakauttaa, vahvistaa ja voimaannuttaa. Juurevoittaa, sytyttää ja elävöittää. Antaa naiselle sinussa äänen. Luovuudelle luvan syntyä. Hehkun hekumoida. Intohimon ilakoida. Näyttää näyn. Paljastaa mysteerin.

Pohjoisen valkeuden keskellä olemme valo itsekin. Hämärän ja pimeän keskellä on meidän tulemme loistava. Loistaaksemme on meidän usein katsottava mikä valoamme himmentää. Tällä matkalla me kohtaamme ne esteet jotka estävät meitä elämästä täydessä potentiaalissamme. Laskeudumme Äiti maan syliin oman voiman äärelle. Naiseus meissä maistuu vahvalle ja juurevalle. Vahvoista juurista on turvamme nousta kohti korkeuksia. Avautua, antautua ja ilmentyä. Pohjoisen tunturien tuulessa annamme äänemme soida yhdessä kohottaen energiamme yhteen.

Aikojen alusta, tyhjyyden tilasta on syntynyt uusi. Siemenestä kasvanut, munasta kuoriutunut, elämälle annettu. On taottu, kyynelillä kasteltu, kasvua koeteltu, opittu, antauduttu ja korkeimpaan tietoisuuteen kasvettu. Vanha on poltettu pois jotta uusi saa ilmentyä. Yhteys kaikkeuteen, transformaatio, uudeksi syntyminen on vapautumista vanhasta. Sen riisumista mikä meitä rajoittaa. Olemme valinneet syntyä naisen kehoon. Meidän on tultava muotoon, koska muodossa me täällä elämme. Otamme kehomme haltuun ja elämme yhteydessä maan syvyyksissä oleviin juuriimme ja korkeimpaan tietoisuuteemme. Olemme henki kehossa. Naisen kehossa, feminiinissä olomuodossa. Mysteeri meissä alkaa avautua vasta, kun suostumme laskeutumaan sen äärelle itseemme. Eläessämme ikäänkuin löytäisimme jotain ulkopuoleltamme olemme hukanneet avaimen siihen perimmäiseen totuuteen mikä jokaiseen meihin on koodattu.

Tule matkaamaan kohti mysteeriä joka sinä olet.

Syntymatkasta sanottua:

Ihan mieletöntä on ollut todistaa omalla kohdalla tätä matkaa, miten perusturvan (tai osan siitä) muodostuttua alussa, on saanut valtavan tuen ELÄMÄÄN! Sen päälle on rakentunut kauniisti myöhemmät retriitit ja uskon vahvasti, että isot myllerrykset omassa elämässäkin tuntuvat hoituvan jotenkin tuetummin ja hiukan helpommin. Voin suositella suurella lämmöllä tätä matkaa! <3″ – Eevis

Syntymatka retritit ovat olleet hyvin lämminhenkisiä, turvallisia paikkoja kohdata itseään. Tiivis yhteishenki on muodostunut nopeasti. Harjoitukset ovat olleet lempeän avaavia pääasiassa, mutta jokaisen retriitin välillä on tapahtunut isoja muutoksia omassa olemisessa.

Mian ohjaus on selkeää, varmaa ja sydämellistä. Suosittelen kaikille, jotka haluavat avautua itselleen lempeän “tehokkaasti” <3 “- Mirka

Syntymatka on tarjonnut mahdollisuuden pysähtyä oman henkisen hyvinvoinnin äärelle. Keitaan sukeltaa itseni sisään arjen kiireiden keskellä. Olen kaivannut pysähtymistä, tilaa nähdä mikä minua palvelee tässä hetkessä ja elämässä. Pala ja retriitti kerrallaan löydän uusia kerroksia ja tunnistan omia haasteitani. Mutta ennenkaikkea löydän myös omia voimavarojani. Voimaannun itsenäni. Osaan asettaa rajani. Oppia rakastamaan. Kiitos <3″ – Mian asiakas

Syntymatkan retriittien ajankohdat:

 1. Perusturva 27.-29.10.2023
 2. Vetovoima 15.-17.12.2023
 3. Sisäinen tuli 9.-11.2.2024
 4. Sydämen voima 22.-24.3.2024
 5. Puhdas ilmaisu 17.-19.5.2024
 6. Intuitio 28.-30.6.2024
 7. Kätketty mysteeri 3.-8.9.2024
 8. Todellinen potentiaali 25.-27.10.2024
 9. Pyhä yhteys 6.-8.12.2024

Tämä aika synnyttää uutta maailmaa. Syntymatka synnyttää sinut uudelleen tähän uuteen maailmaan, aikaan joka on täysin eri kuin missä olemme eläneet. Tämä matka tukee sinua matkallasi ja sen vaiheissa.

Voimakkaan energeettisen muutoksen ja sen paineen keskellä missä elämme, nyt jos koskaan, on aika olla hereillä. Ottaa vastaan tuki ja rakkaus mikä on ympärilläsi. Ryhmänä me kasvamme yhdessä. Jokainen tekee omaa matkaansa, mutta ei yksin. Tuodessamme energiamme yhteen olemme vahvempia, avoimempia muutokselle ja voimme kokea miten rakkaus ja tuki on kanssamme. Syntymatka on se pehmeä syli minkä olisit tarvinnut. Se on rakkaudelliset rajat. Hyväksyntä, ehdoton rakkaus ja syvä kohtaaminen. Antaessasi itsellesi luvan ottaa vastaan alkaa eheytyminen itseksesi. Se on katsomista sinne, minkä olet aiemmin piilottanut. Se on lopultakin huomion antamista sille, mikä on niin kauan halunnut tulla nähdyksi. Se on itsesi kohtaamista.

Entä, jos sinun olisi aika syntyä siksi kuka pohjimmiltasi olet? Entä, jos voisit olla se kuka on ensisijaisesti vastassa sinua aina? Hellästi kuiskaisi, en jätä sinua koskaan Rakas. Entä, jos huuhtoisit ympäriltäsi pois kaiken turhan ja se mikä on tärkeintä ja puhtainta, saisi olla näkyä.

RETRIITTIEN SISÄLLÖSTÄ

Aloitamme Syntymatkan lokakuussa 27.-29.10.2023 Perusturvan retriitillä. Laskeudumme retriitin aikana perusturvan teeman äärelle ja annamme matkamme alkaa askelista, jotka luovat meihin turvaa ja antavat tukea elämäämme. Pelot ja lukkiumat perusturvan alueella saavat meidät jähmettymään elämässämme. Suoruus ja rohkeus elää omana itsenä, voima elää omannäköistä elämää, terve nöyryys ja kokonaisuuden palveleminen korkeimmaksi hyväksi liittyvät kaikki siihen, että voimme kokea turvaa. Hyökkäävyys ja puolustus syntyvät turvattomuudesta. Perusturvan kokeminen ja energian vapautuminen antavat meille energiaa, iloa, rohkeutta, terveyttä, oikeudenmukaisuutta ja kunnioitusta jokaisen vapaata tahtoa kohtaan.

Jatkamme matkaa joulukuussa Vetovoiman parissa 15.-17.12.2024 Kutsumme alitajuisesti elämäämme ihmisiä, asioita ja kokemuksia. Joskus koemme ettemme voi vaikuttaa siihen mitä elämässämme tapahtuu ja olemme ikäänkuin sivustakatsojia. Lapsuuden tunneilmapiiri, vaikeudet ja traumat näkyvät tunne-elämän ongelmina, ilottomuutena, seksuaalisina estoina tai seksuaalisuuden ylikorostumisena, huomion kaipuuna toisilta, riippuvuuksina, jos emme saa huomiota ja energiaa toisilta ja energian vähyytenä. Vetovoiman, luovuuden ja autuuden avautuminen tietoisesti käyttöömme antaa meille mahdollisuuden olla oman elämämme luojia. Luovuus, spontaani ilo, leikki ja tanssi kutsuvat meitä kokemaan elämää lapsenkaltaisesti. Tietoisuus ja oman luomisvoiman käyttö avaavat meille loputtomat mahdollisuudet luoda elämäämme rakkaudesta käsin.

Helmikuussa vuorossa on Sisäisen tulen -retriitti 9.-11.2.2024 Autuus syntyy energian virratessa vapaasti ja harmoniassa. Sisäinen tuli pitää energiamme liikkeessä. Riippuvuudet, pelko, omien tunteiden ja tarpeiden huomiotta jättäminen ja rajattomuus ovat seikkoja jotka tukkivat energiamme. Menetämme voimamme, olemme ehkä kyvyttömiä suuntaamaan energiamme oikein tai väheksymme itseämme ja omaa potentiaaliamme. Anteeksi antaminen ja syyllisyydestä vapautuminen, terveet rajat henkiseltä pohjalta tehdyt valinnat avaavat meille autuuden tien joka vahvistuu matkan jatkuessa.

Maaliskuussa olemme Sydämen voiman äärellä 22.-24.3.2024. Puhdistamme alitajuisia sisältöjä elämässämme. Annamme rakkauden ja myötätunnon alkaa avautua meissä ja parantaa meitä. Sydämen valinnat, palveleminen sydämestä ja tietoisuudesta käsin käytännön elämässämme puhdistaa karmaamme ja harmonisoi koko elämäämme. Vain sydämellään näkee hyvin – on hyvin totuudellinen lausahdus. Katsoessamme elämää mielen tasolta etsimme hyvin usein asioihin ratkaisuja. Elämä ei ole ratkaistavissa älyllisesti. Mitä nopeammin tipahdamme päästämme enemmän sydämen tasolle, alkaa elämä paljastaa meille itseään.

Toukokuun retriitti Puhdas ilmaisu 17.-19.5.2024 kuljettaa meidät sydämen totuuden ilmaisuun. Mikä on korkeimmaksi parhaakseni ja sydämeni toive ja kuinka ilmaisen sen puhtaasti ja totuudellisesti? Miten se näkyy toiminnassani? Kuinka totuus puhuu kauttani vaikuttaen kaikkeen ympärilläni olevaan? Tällä retriitillä annamme Pyhän puhdistautumisen vapauttaa meitä ja kurkkuchakran aluetta.

Kesäkuussa annamme tilaa enemmän Intuitiollemme 28.-30.6.2024. Henkinen näkökyky avaa meille nähtäväksi asioita korkeammasta näkökulmasta. Voimme nähdä laajempia kokonaisuuksia ja ymmärtää syvemmin syy ja seuraussuhteita. Aistimme todellisuutta ja olemme yhteydessä korkeampaan lakiin.

Syyskuussa saamme viettää pidemmän retriitin pohjoisessa ja antaa Lapin tehdä taikojaan meissä. Kätketty mysteeri -retriitti on 3.-8.9.2024. Nousemme tunturiin ja annamme itsemme kokea sisäisen taivaamme. Tietoisuus elämän pyhyydestä ja lahjasta, omasta Jumaluudestamme avaa meille yhteyden kosmiseen viisauteen.

Todellinen potentiaalimme -retriitti on 25.-27.10.2024. Vahvistamme silloin yhteyttämme Korkeimpaan itseen ja vastaanotamme ohjausta sielunpolkumme kulkemiseen. Annamme kaiken aiemmin oppimamme integroitua meihin syvemmin ja tietoisuuden laskeutua meihin voimakkaammin.

Viimeinen Pyhä yhteys -retriitti 6.-8.12.2024 vahvistaa yhteyttä sisäiseen viisauteemme, ikuiseen osaan itseämme. Ydin saa loistaa kirkkaampana ja se valaisee meille polkuamme kohti oman näköistä elämää. Sydämessämme oleva totuus paljastaa meille illuusioiden varaan rakennetut osat elämästämme ja alamme nähdä yhä selkeämmin sen, mikä on todellista. Elämä paljastaa kasvonsa, kun paljastamme kasvomme. Todellisesta yhteydestä käsin koettu elämä muuttaa muotoaan. Alat nähdä, kuulla, kokea, aistia, tuntea sen tanssin, mikä elää jatkuvaa liikettään. Sinusta tulee osa tanssia ja tanssista osa sinua.

Viisi ensimmäistä viikonloppua tutkimme enemmän ihmisyyteen liittyviä asioita meissä. Annamme itsellemme kokemuksia turvasta, seksuaalienergiasta ja luovuudesta, kohtaamme pelkojamme ja riippuvuuksiamme, puhdistamme alitajuisia mallejamme ja fyysistä kehoa, avaamme sydäntämme, kohtaamme ja tulemme kohdatuksi. Näemme sen miten heijastamme oman sisäisen todellisuutemme ulospäin. Kohtaamme niin kollektiivisia ja sukulinjojen taakkasiirtymiä ja näemme miten olemme ottaneet osaksemme kantaa edellisten sukupolvien tunteita ja haasteita rakkaudesta heitä kohtaan. Katsomme miten häpeä ja arvottomuuden kokemukset vaikuttavat elämäämme ja luomme uudenlaista yhteyttä itseemme rakkauden kautta.

Neljän seuraavan retriitin aikana annamme enemmän tilaa energeettiselle maailmalle, itsessämme olevalle jumalallisuudelle, tietoisuudelle ja sen laaduille, luomisvoimallemme, värähtelytasoille ja sen merkitykselle elämässämme, sielunyhteyden syventämiselle, säteiden kirkastamiselle, kykyymme kuulla, nähdä ja aistia ja sen voimistamiselle.

Olemme henkiä kehoissa. Syntyneet elämään ihmisenä täällä todellisuudessa missä kaikella on muoto. Tasapaino syntyy siitä, että suostumme omaan ihmisyyteemme ja siihen mitä se tuo mukanaan ja samalla annamme itsemme elää henkenä täällä, joka kehittyy ja kasvaa kohti korkeinta potentiaaliaan. Liika materiaan, tunteisiin, mieleen ja käytänteisiin nojaaminen antaa tasapainon keinahtaa. Samoin käy, jos elämme irti tästä maailmasta vain kohdistaen huomiomme henkisiin asioihin. On oleellista, että opimme myös ihmisyyteen liittyvät läksyt, koska olemme syntyneet tänne ihmisinä.

Tämä tasapainon korkeakoulu synnyttää sinut uudella lailla elämään. Tietoisuutesi kasvaessa näet asiat selkeämmin, ymmärrät kokonaisuuksia laajemmin ja kykenet havaitsemaan totuutta sydämestäsi käsin. Mielen ja tunteiden kriisit vähenevät. Oleminen ja eläminen kevenee ja askeleita on helpompi ottaa siihen suuntaan mikä palvelee sinua ja korkeinta parastasi.

Matkan aikana käytämme myös henkilökohtaista astrologista karttaasi apuna. Sait syntymälahjana kartan mukaasi, joka viitoittaa kulkuasi täällä. Se ei ole kohtalosi tai määrää elämääsi. Tarkoitus ei ole elää kartan mukaisesti, vaan nähdä se mistä läpi olemme tulleet kasvamaan. Suunnistaminen ilman karttaa on arpapeliä ja joskus hyvän onnen varassa. Toisilla on siihen enemmän intuitiota ja osa tekee vain parhaansa. Tällä matkalla me luemme karttaasi ja annamme sen suuntaviivojen selkeyttää sinulle askeltesi suuntaa. Tanssin tanssit itse.

Asiakkaiden kokemuksia Syntymatkasta:

Syntymatka on viimein se tie, joka avaa itseni tälle maailmalle ja maailman minulle. Se on jotain mitä olen kaivannut ja tarvinnut tiedostamattani. Viimein saan luvan olla itseni, itselleni.” – Mian asiakas

Tähän asti Syntymatka on ollut todella syvä matka minussa oleviin asioihin. Matkaa on ohjattu lempeydellä, taidolla nähdä ja tehdä asiat tilanteeseen oikealla tavalla. Viikonlopuilla oleva ohjaajan, avustajien ja ryhmän tuki on ollut suurta ja merkityksellistä.” – Mian asiakas

Retriittikokemus on ollut tähän asti huikea <3 Mian osaava viisaus ja ryhmän tuki on ollut hieno ja merkittävä osa tätä matkaa. Retriiteillä on ollut turvallista avautua kipeillekin asioille, mutta mukaan on mahtunut myös paljon kepeyttä ja iloa <3″ – Iiristiina

KENELLE TÄMÄ MATKA ON?

Syntymatka on sinulle joka kaipaat aidosti lähemmäs itseäsi. Sinulla on aito halu työskennellä itsesi eteen. Tämä matka on sinulle, joka olet kiinnostunut ymmärtämään itseäsi ja elämää syvemmin. Sinulle, joka haluat parantaa ihmissuhteidesi laatua. Sinulle joka haluat elää femiininin energiasi todeksi. Nauttia elämästäsi ja naiseudestasi enemmän. Avautua seksuaalisuudelle ja elämän energialle ja antaa itsellesi mahdollisuuden antautua syvemmin. Syntymatka on sinulle joka haluat ymmärtää universaaleja lainalaisuuksia, oppia ylläpitämään korkeampaa värähtelytasoa voidaksesi paremmin ja luodaksesi hyvinvointia ympärillesi. Tämä matka on sinulle joka kuormitut helposti muiden tunteista ja ympärillä olevista energioista tai olet muuten herkkä ympäristön vaikutuksille. Tämä matka on sinulle, jos sinulla on ihmissuhteissa syntyneitä haavoja ja olet valmis antamaan itsellesi mahdollisuuden eheytyä niistä. Syntymatka on sinulle, jos olet aidosti valmis henkiseen työskentelyyn ihmisenä. Katsomaan ihmisyyteen liittyviä asioita ja avautumaan henkisyydelle, joka kantaa sinua elämäsi hetkissä.

MITÄ HENKISYYS TARKOITTAA?

Henkisyydellä tarkoitetaan syvempää yhteyttä koko maailmankaikkeuteen, siihen suurempaan voimaan joka puhaltaa elämän kaikkeen. Ensimmäisestä hengenvedosta viimeiseen saakka me elämme täällä ihmisinä. Kun aikamme on siirtyä toiselle puolelle ei mikään todellinen meistä katoa. Keho on lainassa ja siitä on lupa nauttia. On myös hyvä pitää huolta kehostaan monella eri tavalla. Kuitenkaan et ole yhtä kuin kehosi, ajatuksesi tai tunteesi. Olet osa jotain suurempaa ja laajempaa ja tämä jää jäljelle vaikka olomuotomme muuttuu. Emme ole tällä matkalla yksin vaan matkaamme tuetaan joka hetki. Et elä elämääsi sattumalta tai kohtaa tilanteita ja ihmisiä sattumalta. Olet osa suurempaa suunnitelmaa, elämän mysteeriä, joka alkaa paljastua sinulle, kun yhteytesi kaikkeen olevaan alkaa syventyä. Henkinen matka on tietoinen matka. Se on yhä uudelleen sen valitsemista mikä on totta. Se on ajoittain hiljentymistä, että kuulisi paremmin johdatusta, se on hidastamista, että tekeminen ei täyttäisi elämää. Toisinaan se on johdonmukaista tekemistä sen eteen mikä palvelee ja on arvokasta. Se on korkeamman voiman palvelemista, joka elää meissä itsessämme myös. Ei uhrautuvaa ja ulkopuolelta totuutta etsivää, vaan sen totuuden tunnistamista joka on linjassa ja jonka kanssa olemme suorassa riippumatta mistään. Kyseessä ei ole jonkin uskonnon tai lahkon mukaan toimiminen, enkä edusta mitään uskonnollista ryhmittymää. Käytämme työskentelyssä joitakin vanhojen traditioiden perinteisiä harjoituksia joita olen oman työskentelyni aikana omaksunut.

MIKSI OSALLISTUISIN SYNTYMATKALLE?

Henkiseen ja psykologiseen työskentelyyn me tarvitsemme peiliä. Jonkun joka voi peilata meille ja tuoda sitä kautta näkyvämmäksi itsellemme sen mitä meissä tapahtuu. Tarvitsemme myös riittävää turvaa voidaksemme kokea itsessämme tapahtuvia asioita. Se on kaiken työskentelyn perusta ja ilman sitä emme voi tehdä psykologista tai henkistä työtä itsemme kanssa. Eloonjäämisvietti on meissä vahvin ja ajaa kaiken muun edelle. Siksi on tärkeää, että saamme kokea turvaa ja eheytyä niin, että voimme kokea työskentelymme itsemme kanssa kannatelluksi. Usein on hyödyllistä, että peilinä meille toimii joku joka on jo kulkenut omaa matkaansa ja tietää, mitä siinä kohtaamme. On hyvä, että ihminen joka tukee matkaamme kokee turvaa ja on yhteydessä tukeen, joka täällä on kaiken aikaa läsnä. Syntymatka antaa myös ryhmäprosessina enemmän mahdollisuuksia kasvuun kuin henkilökohtainen työskentely. Tarvittaessa matkan aikana on kuitenkin mahdollisuus saada myös tukea henkilökohtaisen työskentelyn kautta normaalia edullisemmin. Syntymatkalla avustavilla henkilöillä on pitkäaikainen kokemus haastavienkin asioiden tukemisessa ja mielenterveystyössä ja terveydenhuoltoalan koulutus. On keskeistä saada kokemuksia siitä, että voi kokea turvaa, on lupa tulla näkyväksi, ottaa tilaa ja kokea, että kaikelle sille ollaan aidosti läsnä. Usein on myös eheyttävää, että joku todella näkee meissä tapahtuvat asiat. Nekin joita olemme koko elämämme yrittäneet pitää piilossa. On helpottavaa, kun lopultakin saa laskea naamiot ja siitä huolimatta ja juuri siksi olet niin rakas ja täydellinen. Syntymatka antaa sinulle vapauden olla sinä.

MILLOIN SYNTYMATKA EI OLE SINULLE

Tämä matka ei ole sinulle soveltuva tässä hetkessä, jos olet syvästi uupunut ja ensisijainen tarpeesi on terapia tai mielenterveyspalvelut. Työskentely vapauttaa paljon voimavaroja, mutta vaatii myös voimia. Työskentely ei myöskään ole terapiaa vaikka siinä käytetään myös terapeuttisia menetelmiä. Terapia ei ole este osallistua Syntymatkalle, jos omat voimavarasi ja psyykkinen tilanteesi sallii sen. Otathan kuitenkin tässä tapauksessa erikseen yhteyttä, jotta voimme keskustella onko tämä matka sinulle parhaaksi elämäntilanteessasi. Syntymatka ei myöskään tarjoa pikavoittoja, eikä lähtökohtaisesti korjaa elämääsi. Se antaa sinulle mahdollisuuden tutustua itseesi syvemmin, tarjoaa siihen tuen, välineitä ja puitteet.

Syntymatka antaa sinulle paljon eväitä ja saat katsoa itsessäsi tapahtuvia asioita. Emme tavoittele voimakkaita euforisia kokemuksia vaan pysyviä muutoksia, joilla on merkitystä elämäsi kannalta. Työskentely on voimauttavaa, antoisaa, uudistavaa ja paljastavaa. Se kuitenkin myös vaatii, että aidosti antaudut sille. Sitoudut itseesi ja siihen mikä palvelee kasvuasi. Se on hyvin kaunista, kun uskallat antautua kaikelle sille mitä sinussa on.

Hinta:

Syntymatkan hinta on 239€/kk, kokonaishinta 3585€ (sis alv.) + majoitus ja ruoka 170€/ viikonloppu. Lapin pidemmän retriitin majoitus ja ruoka ovat n. 350€. Retriitit maksetaan 239€/kk/ 15 kk ajan tai 179,25€/kk/ 20 kk ajan.

Hinta sisältää:

 • 9 retriittiä, joista yksi viiden päivän retriitti Lapissa
 • Retriittien opetuksen, keholliset harjoitukset ja meditaatiot
 • Ryhmäprosessin tuoman tuen oman kasvusi tueksi
 • Joogaa ja kehon palautumista tukevia harjoitteita
 • Henkilökohtaisen eheyttävän valokuvauksen (30 min/ 5 kuvaa)
 • Henkilökohtaisen astrologisen kartan luennan (90 min)
 • Jokaisen retriittikokonaisuuden välille välitehtävät
 • Syntymatkan työkirjan johon voit tallentaa omaa matkaasi

ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittaudu sähköpostilla mia@miamodig.com tai viestillä numeroon 0443016207.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioithan ystävällisesti, että ilmoittautuminen on sitova.

HUOM! Paikkoja on rajallinen määrä!

Paikka:

Retriittipaikkana toimii Nikkilä Temple, joka sijaitsee Kangasalalla lähellä Tamperetta. Lapin retriitin ajaksi matkaamme ylös pohjoiseen. Paikka tähän varmistuu kevään 2024 aikana.

Syntymatkalla mukana

Peruutusehdot Syntymatkalle:

Ilmoittautuminen Syntymatkalle on sitova. Syntymatka järjestetään tietyn osallistujamäärän täyttyessä. Voit halutessasi myydä tai lahjoittaa paikkasi jollekin toiselle ennen Syntymatkan alkua. Ryhmäprosessin alettua ei paikkaa voi enää luovuttaa toiselle.

Mikäli sairastut matkan aikana ja et voi sen vuoksi jatkaa matkaa, voidaan lääkärintodistusta vastaan hyvittää jäljellä olevat retriitit. Silloinkin varausmaksu, jo käydyt retriitit ja käytetyt palvelut veloitetaan täysimääräisesti. Sairastuminen yhden viikonlopun ajaksi ei ole perusteltava syy keskeyttää koko matkaa.

Huolehdithan matkan aikana, että sinulla on tarvittavat tapaturma ja matkavakuutukset voimassa. Kurssilaisia ei ole vakuutettu kauttani. Mikäli sairastut jonkun retriitin kohdalla voi olla, että matkavakuutuksesi korvaa ainakin osan kuluista.

Syntymatkalle kanavoitu:

On aika tulla yhteyteen. On aika rakastaa. On aika kutsua koolle. On aika matkustaa.

Todellisuus on paljon enemmän kuin mitä voimme nähdä silmillämme. Voimme kasvaa potentiaaliimme vain rakkauden kautta. Sydämen avautumisen kautta alamme nähdä sen mitä silmillämme emme voi nähdä. Asiat jotka voivat näyttää mielellemme joltain, avautuvat uudeksi, kun mekin avaudumme. Suojellessamme sydäntämme, peitämme oman kykymme nähdä. Avauduttuamme annamme sielumme avautua elämään tarkoitustaan. Et voi löytää tarkoitustasi älyllisesti. Anna itsesi avautua tuntemaan se. On aika päättää yrittäminen olla jotakin. Olet joka hetki kaikkea sitä mitä sinun kuuluukin, kun annat itsesi olla osa sitä jota olemme. On aika olla yhtä. On aika olla se timanttiverkko joka olemme. Loistaa niin, että se näkyy tähtiin saakka. Meitä autetaan joka hetki, kun annamme sille luvan. Pyydämme ja avaudumme. Et ole tällä matkalla yksin. Kuljemme kanssanne syntyessänne kohti uutta. Uudeksi sinä olet syntyvä, vanhasta vapautuva. On uskallettava päästää irti siitä minkä aika on. Oltava joskus ehkä peloton. Muutos ei ole mahdoton.

On tärkeää oppia rakastamaan itseään. Et voi tunnistaa omaa todellista luontoasi ennen kuin näet sen itsessäsi. Synny siksi kuka todella olet. Imitoidessamme elämää on kuin olisi sinun vastuullasi onnistuuko show. Elämä joka elää kauttasi näyttää sinulle oman todellisen luonteesi. Paljastut vasta, kun lakkaat yrittämästä olla roolisuoritus jollekin, jota varten luulet esiintyväsi.

On aika oppia se mikä on todella tärkeää. Valinta on jokaisen tehtävä itse onko valmis astumaan tälle matkalle. Tunteet, emootiot ja tarpeet laskevat värähtelyämme. On tärkeää, että uskallamme tuntea ja annamme itsemme tarvita. Kiinnittyesämme näihin emme pysty ylläpitämään riittävän korkeaa värähtelytasoa. Tulemme riippuvaisiksi ulkoisista tekijöistä. Siitä, että joku antaisi meille tai kohottaisi meitä. Värähtelymme voimistuu, kun annamme ja kohotamme. Vapautamme itsemme siitä, mihin luulemme olevamme tarrautuneita. Rakkauden kaipuumme estää meitä nousemasta yli niiden rajojen mitä olemme itsellemme asettaneet.

Säteet on kirkastettava. Yhteys olevaisuuteen ja rakkauteen, ikiaikaiseen tietoon ja sisäiseen rauhaan on joka hetki sinussa vain sitä kautta, että olet yhteydessä siihen kuka on todellinen olemuksesi. Yhdessä olemme enemmän.

Matka on osa suurempaa tehtävää. Ymmärryksen kasvaminen ja tietoisuuden laajeneminen eivät vaikuta vain teidän elämään vaan sillä on vaikutusta universaalilla tasolla. Valon ja viisauden lähettiläät tulevat yhteen. Avautuvat rakkaudelle antaakseen äiti maalle mahdollisuuden avautua ja syntyä uudelleen.

Kutsu on käynyt. Valinta on jokaisen. Vastaus on sydämessä ja symboleissa. Koodi jokaisessa.

Olet lämpimästi tervetullut tälle matkalle, jos kuulet kutsun sydämessäsi <3

Ilmoittautuminen sähköpostilla mia@miamodig.com tai viestillä numeroon 0443016207.